Webinar ‘Doden van zorgbehoevende dieren’

Maandag 15 Mei 2023 | 10.30 - 11.30 uur

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft op 10 maart jongstleden de zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’ gepubliceerd. Tijdens het Webinar op 15 mei licht RDA-lid Leo den Hartog (voorzitter van het forum) de zienswijze toe. Marien Gerritzen (Wageningen Livestock Research) zal daarna recent ontwikkelde beslisondersteuners presenteren. Vervolgens zal de dagvoorzitter Margreet Reijntjes in gesprek gaan met Linda Verriet (POV), Lieuwke Kranenborg (UU) en Marc Damen (dierentuindeskundige) over de mogelijkheden om de aanbevelingen op te volgen voor respectievelijk de bedrijfsmatige houderij van varkens, paarden en dierentuindieren.

Programma

10.30 – 11.00 uur

zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’

11.00 – 11.30 uur

In gesprek met tafelgasten over de mogelijkheden om de aanbevelingen op te volgen voor respectievelijk de bedrijfsmatige houderij van pluimvee, paarden en dierentuindieren.

Livestream

Stel uw vraag