Het GLB onderweg naar nieuw perspectief: Conferentie over de invulling van het Nationaal Strategisch Plan

Welkom

De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden steeds concreter. Eind 2021 vindt besluitvorming plaats op nationaal niveau. Op donderdag 1 juli organiseert het programmateam een conferentie, van 14.00 – 16.30 uur. De conferentie vindt online plaats en bestaat uit een plenair deel en verschillende verdiepende sessies.

De conferentie wordt georganiseerd door het programmateam GLB-NSP. We zien er naar uit u te ontmoeten!

Programma

14.00 uur

Plenair programma

15.00 uur

Pauze

15.15 – 16.15 uur

3 webinars, vrij toegankelijk 

15.15 – 16.30 uur

3 dialoogtafels, op uitnodiging 

‘Het GLB in breder perspectief’

In dit webinar gaan we in op de vraag wat we met het GLB kunnen betekenen. 8% van het gezinsinkomen wordt uitgegeven aan voedsel. Zou je daar 0,3% bij optellen, dan is dat het complete GLB-budget. Dat zegt iets over de omvang van het budget, het feit dat we keuzes moeten maken en samenhang moet zoeken met andere beleidsterreinen en het Europese perspectief. Het GLB kan het niet alleen en kan niet alles. Maar wat wel?

Het gesprek staat onder leiding van Marijke Roskam. 

‘Basisbetaling en eco-activiteiten, de praktijk’

De eco-regeling is een nieuw onderdeel in het GLB. Met de eco-regeling kan iédere boer concreet en tegen vergoeding aan de slag met activiteiten die goed zijn voor natuur, milieu en landschap. Door hen vrije keuze te geven uit een menu van activiteiten. Welke activiteiten staan er op die lijst? Hoe dragen die bij aan doelen? En aan welke voorwaarden moeten agrariërs voldoen als zij in aanmerking willen komen voor de basispremie?


Het gesprek staat onder leiding van Jess van Spengen.

‘Nieuw perspectief, nieuwe kennis’

Toekomstbestendig boeren gaat over nieuw perspectief. De landbouw waarmee we zijn opgegroeid is niet de landbouw van de toekomst. Maar hoe ziet dat nieuwe perspectief er uit en hoe pas je je bedrijf daarop aan? Het GLB zet in op kennis, innovatie, investeringen, netwerken en samenwerkingen. Maar welke kennis is nodig? Welke innovatie willen we eigenlijk? Hoe helpt dat een boer concreet verder?


Het gesprek staat onder leiding van Esther de Snoo.