Livestream van de Gemeenteraadsvergadering Gemeente Haaren

1      Opening en mededelingen
2      Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3      Vragenhalfuur raad
4      Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5      Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6      Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
7      2020 09 24 RV 1354 Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Haaren, Herziening 2020
8      2020 09 24 RV 1353 Notitie De Noenes
9      2020 09 24 RV 1346 Jaarstukken 2019 gemeente Haaren
10    Sluiting raad

De livestream begint donderdagavond 24 september 2020 om 20.00 uur.

Heeft u problemen met onderstaande stream klik dan hier