Programma

12.00 uur: ontvangst gasten en lunch.

13:00 – 13:10: Opening door dagvoorzitter Jan de Wit. Introductie op programma, sprekers en huishoudelijke mededelingen.

13:10 uur – 13:40: Keynote: Julia Noordegraaf, Time Machine: Digitaal Erfgoed voor de Toekomstbestendige Stad
Julia Noordegraaf is hoogleraar Digitaal Erfgoed aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Noordegraaf coördineert momenteel de realisatie van de Amsterdam Time Machine en is Vice President van de Europese Time Machine Organization die als doel heeft een simulator te bouwen voor 5.000 jaar Europese geschiedenis.

13:45 – 14:05: Liesbeth Keijser, De ijsberg zichtbaar maken
Liesbeth Keijser werkt bij de afdeling Digitalisering van het Nationaal Archief. In het project ‘De ijsberg zichtbaar maken’ van het Nationaal Archief, in samenwerking met het Noord-Hollands Archief en andere Regionaal Historische Centra, worden grote hoeveelheden historische documenten met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch getranscribeerd, oftewel omgezet in machineleesbare tekst. Voor het zoeken in de teksten wordt een projectwebsite gebouwd. In deze presentatie geeft Liesbeth Keijser antwoord op vragen als: Hoe werkt dat dan, automatisch transcriberen? Worden er niet heel veel transcriptiefouten gemaakt? Hoe vind je een innovatieve leverancier voor het bouwen van een projectwebsite? Waaraan moet zo’n projectwebsite voldoen?

14:10 – 14:30: Ivo Zandhuis, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE): domein Bruikbaar
Ivo Zandhuis is aan het NDE verbonden als zelfstandig specialist digitaal erfgoed. Het NDE is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Ivo Zandhuis vertelt waarom het van belang is om data zo gestructureerd en open mogelijk aan te bieden. Veel waardevolle data over erfgoedcollecties is namelijk vaak slecht vindbaar en bruikbaar voor de ontwikkeling van toepassingen door derde partijen. Dat kan dus beter, maar hoe pakken we dat aan?

14:35 – 14:50: Vragen en antwoorden

14:50 – 15:20: Pauze

15:25 – 15:45: Joks Jansen, Vooruit naar vroeger! Erfgoed als richtingwijzer voor de toekomst
Joks Janssen is stedenbouwkundige en werkzaam als senior adviseur-onderzoeker bij PON/Telos, Tilburg University en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de periode 2010-2018 was hij hoogleraar ruimtelijke planning en erfgoed aan Wageningen University.

15:50 – 16:10: Iason Jongepier, Antwerp Time Machine – A Richer Past for a Smarter City
Iason Jongepier is verbonden aan zowel de Universiteit Antwerpen als het Rijksarchief in België. Tijdens zijn (post-)doctoraal traject stond hij als HISGIS-expert in voor de dagdagelijkse coördinatie van GIStorical Antwerp, één van de pijlers van de Antwerp Time Machine. Hij is tevens betrokken bij de verdere uitbouw de publieksgerichte applicatie ‘Tijdmachine Sint-Andries’ en het project ‘Digital Heritage for Smart Regions’.

16:15 – 16:30: Vragen en antwoorden

16:35 – 17:00: Dieke Wesselingh, Startsein Den Bosch Time Machine
Dieke Wesselingh is hoofd van de gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Deze afdeling is het kennis- en informatiecentrum in gemeente ‘s-Hertogenbosch op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie.

17:00 – 17:30: Ondertekening Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed door Huib van Olden, wethouder van o.a. erfgoed, gemeente ’s-Hertogenbosch. Ondertekening intentieverklaring Den Bosch Time Machine met samenwerkende partijen Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING), Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Creatieve vakschool SintLucas, Avans Hogeschool, EFFORTS en gemeente ‘s-Hertogenbosch. Toetreding netwerk Time Machine Europe met videoboodschap Frederic Kaplan.